17/02/2022(Xem: 2826)
Đã nhiều lần, từ trước tháng 4/ 1975, cho đến những năm sau này khi được định cư tại Hoa Kỳ, tôi luôn bị thôi thúc bởi biết bao người thân quen,..
24/05/2020(Xem: 10651)
Ba cái ly thủy tinh trong suốt lung lửng rượu vang, chạm nhau kêu lách cách, chúc mừng, chúc mừng ngày bọn mình tái ngộ,
24/05/2020(Xem: 7801)
Khóa 4/72 Sĩ Quan Cảnh Sát ngày trình diện nhập học là ngày 30 tháng 6 năm 1972, tổng cộng 210 người.
11/02/2020(Xem: 6416)
1- SỰ THẬT GIẢI ĐỘC 2- TÌNH BỀN LÂU
10/02/2020(Xem: 5626)
Mùa xuân lại trở về, theo phong tục từ 23 tháng chạp ông Táo về trời,.........
10/02/2020(Xem: 6987)
Sáng nay cùng với ba ông bạn đến Nguyen Pho &Grill ở 500 Grand Blvd, Kansas City.......
26/01/2020(Xem: 11941)
- Hồ Văn Hải (SC) 30. - Lê Văn Trương 30. - .......................................
03/08/2019(Xem: 61083)
Đặc San Phượng Hoàng năm Canh Tý 2020, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội dễ dàng quyết định ngày tổ chức....
27/02/2019(Xem: 33829)
- Hồ Văn Hải 30$00 - Nguyễn Văn Đức (IA) 50. - Tạ Văn Tám (CT) 100.
27/02/2019(Xem: 8045)
Tổng Hội được thông báo, nhân dịp họp mặt Tất Niên mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức vào ngày 27 tháng 1 năm 2019 tại Thành Phố Houston,...
26/01/2020(Xem: 11941)
- Hồ Văn Hải (SC) 30. - Lê Văn Trương 30. - .......................................
03/08/2019(Xem: 61083)
Đặc San Phượng Hoàng năm Canh Tý 2020, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội dễ dàng quyết định ngày tổ chức....
16/06/2019(Xem: 14468)
Sau 11 kỳ Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh, dưới sự điều hành của Niên Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ....
28/02/2019(Xem: 5868)
Theo Nội Qui Tổng Hội CSQG, năm 2018 Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành đã hết nhiệm kỳ (3 năm) nên Tổng Hội phải tổ chức Đại Hội để bầu lại 2 vị Chủ Tịch của .....
28/02/2019(Xem: 5790)
Trước hiện tình Việt Nam đang ngày càng trở nên bất an dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam
26/04/2018(Xem: 7468)
Trong địa bàn Nam California, nơi “tạm cư” của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia luôn có những sinh hoạt gần như liên tục
24/05/2020(Xem: 10651)
Ba cái ly thủy tinh trong suốt lung lửng rượu vang, chạm nhau kêu lách cách, chúc mừng, chúc mừng ngày bọn mình tái ngộ,
25/01/2020(Xem: 10909)
Đã gần 40 năm trôi qua, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, di chuyển qua bao nhiêu thành phố, từ Việt Nam đến Mỹ, đã có nhiều thứ phải bỏ lại, nhưng có những kỷ vật tôi luôn mang theo
23/01/2020(Xem: 7855)
Cách nay hơn 10 năm, có một phụ nữ liên lạc với chúng tôi
04/04/2019(Xem: 11272)
Đầu năm 1975 Cộng sản đã mở nhiều đợt tấn công các tỉnh miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần