HOẠT ĐỘNG LIÊN HỘI CSQG ÂU CHÂU NĂM 2011

04/04/201412:00 SA(Xem: 6614)
HOẠT ĐỘNG LIÊN HỘI CSQG ÂU CHÂU NĂM 2011
LIÊN HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA/VNCH ÂU CHÂU
15 Rue Leonard De Vinci 77420 Champs S/Marne – France
Tel : 011.33.1.6468.6607 & Mail : phuoc.van-vo@wanadoo.fr

BAN CỐ VẤN
Nguyển Xuân Thu - Nguyển Nhựt Châu - Phạm Thìn
Đỗ Quốc Khánh - Phùng Ngọc Khiêm

BAN CHẤP HÀNH :
Liên Hội Trưởng : Chiến Hửu Vỏ Văn Phước
Liên Hội Phó Ngoại Vụ : Chiến Hửu Hồ Văn Nam
Liên Hội Phó Nội Vụ : Chiến Hửu Nguyển Văn Đáng
Ủy Viên đặc trách Hậu Duệ : Chiến Hửu Tăng Hoàng Hiệp
Tổng TK kiêm Thủ Qủy : Chiến Hửu Bùi Khắc Đoan
Ủy Viên đặc trách Xả Hội : Chiến Hửu Nguyển Ngọc Trác
« : Chị Bùi Trọng Nghỉa
« : Chị Lê Vân Phụng
-------------------
HOẠT ĐỘNG:

BẦU BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI CSQG/VNCH/ÂU CHÂU: (Nhiệm Kỳ 2011 – 2014)
Chấp hành theo Nội Quy của LH/CSQG/VNCH/Âu Châu, các Chiến Hửu CSQG/ VNCH đồng tham dự phiện họp ngày 23 tháng 01 năm 2011 tại tư gia của một chiến hữu vùng Loiret để bầu lại Ban Chấp Hành cho Liên Hội CSQG/VNCH Âu Châu nhiệm kỳ 2 (từ 2011 đến 2014), kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2011.
AC_2-content AC_1-contentSau phần nghi lễ thường lệ, chiến Hữu Nguyễn Văn Đáng với tư cách Xử Lý Thường Vụ Liên Hội được cử toạ chấp nhận điều khiển chương trình buổi họp.
Chiến hửu Đáng với lời lẽ chân tình cám ơn các chiến hữu hội viên tham gia buổi họp đông đủ và cũng cám ơn những nhiệt tình, với những hoạt động tích cực của mọi người, từ ngày chiến hửu Phạm Thìn, được chọn làm Liên Hội Trưởng trong lể ra mắt năm 2007 đến nay, nhất
là trong những sinh hoạt hợp tác với các Hội Đoàn bạn cũng như hưởng ứng công việc tương thân tương trợ trong gia đình CSQG tại Âu Châu.
Trong phần bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Hội nhiệm kỳ 2, với nguyên tắc dân chủ, các chức vụ đều phải được được đa số chấp nhận qua cuộc bầu cử công khai. Đó là điều đáng mừng, vì Liên Hội Âu Châu trong nhiệm kỳ mới, gồm đa số những Chiến Hữu tình nguyện phụ giúp với Chiến Hữu mới được bầu làm liên Hội Trưởng là CH Võ Văn Phước. (xin xem thành phần Ban Cố Vấn và Ban Chấp Hành nêu trên)
HOẠT ĐỘNG : Ngay sau khi thành lập được Tân Ban Chấp Hành, Liên Hội CSQG Âu Châu đã phối hợp với Trung Tâm Âu Châu và các Hội Đoàn các Quân Binh Chủng khác, để tiếp xúc, giải thích cho các cấp chính quyền, các vị dân cử …, nhất là được sự trợ giúp của Bà Đại Biểu Chantal Brunel vùng Marne La Vallée, để họ biết về các thành phần trong sự hình thành của cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như Âu Châu, như :
- Thành phần được đi du học trước tháng 4 năm 1975
- Thành phần tỵ nạn Cộng sản sau 1975… đến 1985…
- Thành phần du sinh hoặc công nhân do bọn Cộng Sản cho đi qua các nước đông Âu và sau khi cộng sản đông Âu sụp đổ, họ chạy lậu sang Pháp (dân lậu)
AC_3-contentAC_4-contentTrong những lần gặp gỡ đó, chúng tôi cũng đã cung cấp cho những vị này, những hình ảnh, những bài báo từ trong nước ghi lại sự đàn áp, bắt bớ, đánh đập… của nhà cầm quyền CSVN đối với dân chúng, chỉ vì họ dám đòi hỏi Tự do, Dân chủ cho đời sống, cho sự tín ngưởng của họ và gia đình.
Hàng năm, các Hội Đoàn trong Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu đều có tổ chức Tân Niên vào dịp đầu năm, gọi là « Tết Lính ». Đây là dịp để anh em và gia đình có dịp gặp nhau, chia xẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời tỵ nạn cũng như để tạo sự đồng cảm hài hòa giữa thành viên các Quân Binh Chủng, CSQG… để cùng nhau bắt tay vào công tác đấu tranh vì Tự Do và Dân Chủ cho toàn dân ở quê nhà.
Liên Hội Âu Châu cũng đã tham dự lễ phát động thành lập « Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc » hồi tháng 10 – 2011 vừa qua.
Ngày 2 tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã tham dự lễ Tưởng Niệm các Chiến Sĩ VNCH và những người chết cho Đông Dương Tự Do do Bộ Quốc Phòng và bộ Cựu Chiến Binh Pháp tổ chức. Trong lễ này, đại diện Chánh Quyền Pháp đã tuyên dương và tri ân Chiến sĩ VNCH trong cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc trước 1975.
Song song với những công tác « ngoại vận » đó, Liên Hội Âu Châu đã yểm trợ cho « Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản VN » do Chiến Hữu Liên Thành tổ chức hầu đóng góp cho công việc giải nạn cho toàn dân hiện nay.
Trước Đại Họa Mất Nước hiện nay, chúng tôi cùng các đoàn thể khác đã tổ chức biểu tình trước tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Paris, để đã đảo hành động ngang ngược xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt nam
Tiếp theo, nhân ngày Nhân Quyền hàng năm, chúng tôi đã tổ chức biểu tình tại công viên Nhân quyền Trocadéro giữa thủ đô Paris, cạnh Trour Eiffel, với rừng cờ vàng, để lên án sự vi phạm thô bạo của bọn cầm quyền CSVN đối với dân chúng trong nước.
AC_5-contentAC_6-contentCuối cùng, chúng tôi cùng các Hội Đoàn khác và Bác Sĩ Phan Khắc Tường, Chủ Tịch Cộng Đồng đã thành lập « Ủy Ban phản Kháng » để tìm cách hạ cờ máu của VC tại Siêu Thị Géant vào trung tuần tháng 11 vừa qua. Cuối cùng, ông Éric Saluador, quản đốc Siêu Thị đã đồng ý và đã gỡ tất cả những cờ đó ngày hôm sau, tức là ngày 12 tháng 11 năm 2011.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn