HỘI HỌC VIỆN CSQG BẮC CALI 2011

08/04/201412:00 SA(Xem: 10150)
HỘI HỌC VIỆN CSQG BẮC CALI 2011
HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN HỌC VIỆN
CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH BẮC CALIFONIA

2671 PIXANNE.CT , SAN JOSE , CA 95148 DT. [408] 646-9216
E.Mail  : Nguyễn-Hữu Nhật < johnnguyen408@hotmail.com>
 
 HỘI ĐỒNG CỐ VẤN :
 Vt.Trần-Minh-Công - Pvt.Phạm Công Bạch - Ts.Trần An Bài
 GS Nguyễn Văn Canh - LS Nguyễn Duy Tiếp - LS Ngô Văn Tiệp
 
 HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT :
 Phan Quang Nghiệp - Nguyễn Đình Bá - Thái Văn Hòa .
 Nguyễn Ngọc Thụy - Đinh Văn Hạp
 
  B A N C H A P H A N H :
 XLTV. Hội- Trưởng : K1 NGUYỄN HỮU NHẬT 408-646-921
 Phụ Tá ĐT/ Ke Hoach : LÊ VĂN THỤY 408-225-7384
 Ban Bao Chi : TRẦN BỬU GIAO 408-926-1584
 : HÀ ĐÌNH HUY 408-786-6917
 : VÕ ĐÌNH GIÁ 408-554-2578
 Ban Nghi Le : TRƯƠNG NGỌC MỸ 408-573-7904
 : NGUYỄN VĨNH PHƯƠNG 408-205- 6171
 : NGUYỄN HINH 408-218- 3970
 Ban Giao -Te va Xa Hoi : TRẦN VĂN SƠN 408-294-9052
 : NGUYỄN THANH QUANG 408-729-0377
 : PHAN HỮU NGỌC 408-833-4844
 
  ĐẠI DIỆN CÁC KHÓA:
 
 Khoa 1 Cuu SVSQ ĐINH VĂN HẠP 408-206-7501
 Khoa 2 ,, TRẦN BỬU GIAO 408- 926 1584
 Khoa 3 ,, LÊ VĂN THỤY 408- 225-7384
 Khoa 4 ,, NGUYỄN HINH 408-218 3970
 Khoa 5 ,, HỒ LANG 510-770-9081
 Khoa 6 ,, TRẦN THOẠI 408-903-7072
 Khoa 7 ,, LÊ VĂN HIỆP 408-621-8607
 Khoa 8 ,, HÀ ĐÌNH HUY 408-648-7167
 Khoa 9 ,, NGÔ TINH 408-259-2432
 Khoa 10 ,, NGUYỄN VĂN VINH 707-592-5376

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn