26/01/2020(Xem: 11940)
- Hồ Văn Hải (SC) 30. - Lê Văn Trương 30. - .......................................
03/08/2019(Xem: 61081)
Đặc San Phượng Hoàng năm Canh Tý 2020, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội dễ dàng quyết định ngày tổ chức....
27/02/2019(Xem: 33827)
- Hồ Văn Hải 30$00 - Nguyễn Văn Đức (IA) 50. - Tạ Văn Tám (CT) 100.
27/02/2019(Xem: 8045)
Tổng Hội được thông báo, nhân dịp họp mặt Tất Niên mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức vào ngày 27 tháng 1 năm 2019 tại Thành Phố Houston,...
27/02/2019(Xem: 5428)
Trong cuộc họp nội bộ của Hội Cảnh Sát Quốc Gia NSW (Úc Châu), Chiến Hữu đã được các Niên trưởng và Chiến Hữu CSQG .....
27/02/2019(Xem: 4718)
Trong dịp họp mặt mừng Xuân mới vào ngày 20 tháng 1 năm 2019 vừa qua, ...
27/02/2019(Xem: 4734)
Sau khi quyển Lược Sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH được phát hành tháng 6 năm 2018, có rất nhiều Niên Trưởng và Chiến Hữu khắp nơi liên lạc để yêu cầu Tổng Hội....
26/02/2019(Xem: 4395)
Theo kết quả Đại Hội Tổng Hội CSQG Kỳ VIII vào ngày 26 tháng 5 năm 2018 ,
26/02/2019(Xem: 4551)
Đặc San Phượng Hoàng năm Kỷ Hợi 2019, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội ......:
26/02/2019(Xem: 4169)
Sau bao năm tháng thực hiện “Quyển Sử Liệu CSQG”, đến nay, tất cả những Chiến Hữu có trách nhiệm đang thực hiện những công việc cuối để sẽ đi in Quyển Sử Liệu này,
25/02/2019(Xem: 4373)
- Phan Văn Răng (SC) 50. - Nguyễn Thành Danh (NY) 50. - Nguyễn Văn Sáu (MO) 50.
22/12/2017(Xem: 6945)
Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG VNCH trân trọng thông báo : Westminster, ngày 20 tháng 11 năm 2017 Số: 96 /TH.CSQG THÔNG BÁO ĐẠI HỘI TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA KỲ VII NĂM 2018 Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG VNCH trân trọng thông báo :