CHÚC MỪNG HỘI HỌC VIỆN BẮC CALI

25/11/201710:10 CH(Xem: 4006)
CHÚC MỪNG HỘI HỌC VIỆN BẮC CALI
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER CA 92683
Tel: (714)642.3553 & (714)230.90602
E.mail : anquantran@socal.rr.com  & nguutphan7592@yahoo.com
--- o0o ---
                                                                                                                               Little Saigon, ngày 14 tháng 11 năm 2017
                                                                                                                                                          Số: .95./TH.CSQG
THƯ CHÚC MỪNG

               Kính gởi:   Chiến Hữu HÀ ĐÌNH HUY
                              Tân Hội Trưởng Hội HỌC VIỆN CSQG BẮC CALIFORNIA
           Thưa Chiến Hữu,
          Tổng Hội được biết, nhân dịp tổ chức Đêm Hội Ngộ mùa Tạ Ơn 2017 vào  ngày 11 tháng 11 năm 2017, Chiến Hữu đã được tất cả anh, chị em thuộc gia đình Học Viện CSQG Bắc Cali chính thức bầu vào chức vụ Hội Trưởng Hội Học Viện CSQG cho nhiệm kỳ 3 năm (2017 - 2020), thay thế Chiến Hữu Nguyễn Tấn Lực đã đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng Hội CSQG Bắc Cali từ hồi tháng 6 năm 2017.
         Với nhiệt tâm và tinh thần phục vụ mà Chiến Hữu đã thể hiện thời gian qua, Tổng Hội hy vọng Chiến Hữu sẽ làm tròn nhiệm vụ đã được giao phó và sẽ giúp Hội Học Viện Bắc Cali đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là bảo vệ được tình đoàn kết giữa các bạn Đồng Môn Học Viện hầu yểm trợ nhiều công tác hữu ích trong thời gian tới.
       Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe để phục vụ và an vui trong cuộc sống.
             Trân trọng.
              TM. TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA
                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                         TRẦN QUAN AN                                           
Đồng kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vấn - Hội Đồng Quản Trị
- Hội Đồng Chấp Hành
“Để kính tường”
- Lưu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn