THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁI BẢN QUYỂN LƯỢC SỬ CSQG

27/02/20198:05 SA(Xem: 4254)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁI BẢN QUYỂN LƯỢC SỬ CSQG
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel :  (714)642.3553  &   (714)230.9602
E.mail : anquantran@socal.rr.com  &  nguutphan7592@yahoo.com
-- o0o –
                                                                                                                      Little Sàigòn ngày 10 tháng 12 năm 2018
                                                                                                                                                     Số: .100./TH.CSQG
THÔNG BÁO
Về việc tái bản quyển Lược Sử CSQG/VNCH

                  Kính gởi:    - Quý Niên Trưởng - Quý Chiến Hữu CSQG
                                    (Trong HĐ Cố Vấn - HĐ Quản Trị - HĐ Chấp Hành)
                                  - Cùng toàn thể Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG tại hải ngoại.    
          Sau khi quyển Lược Sử Cảnh Sát Quốc Gia VNCH được phát hành tháng 6 năm 2018, có rất nhiều Niên Trưởng và Chiến Hữu khắp nơi liên lạc để yêu cầu Tổng Hội gởi đến từng người.
          Nhưng vì đợt đầu in bìa cứng, nên giá khá đắt, do đó Tổng Hội không dám đặt in nhiều mà chỉ căn cứ vào số lượng của các Hội, Liên Hội đã đặt trước.
          Để đáp ứng lại ước muốn của đa số chưa có, Tổng hội đã cho tái bản lại, có sửa chữa vài thiếu sót trong nội dung, cũng như cho in bìa giấy dày (như quyển Đặc San Phượng hoàng hàng năm), nên giá thành chỉ có 15$00 (quyển bìa cứng giá là 29$40)
        Nay gởi Thông Báo này, để các Hội, Liên Hội và quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu nào muốn nhận quyển Lược Sử tái bản này, xin sớm liên lạc về Tổng Hội để tiện việc đặt in và kịp gởi trước Tết âm lịch Kỷ Hợi (2019)
        Có thể liên lạc bằng Phone hoặc Email cho: Trần Quan An hoặc Phan Tấn Ngưu (theo chi tiết trên Letterhead)

             Trân trọng.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
       TỔNG hỘI CSQG

      TRẦN QUAN AN

    
    


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn