28/02/2019(Xem: 5868)
Theo Nội Qui Tổng Hội CSQG, năm 2018 Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành đã hết nhiệm kỳ (3 năm) nên Tổng Hội phải tổ chức Đại Hội để bầu lại 2 vị Chủ Tịch của .....
28/02/2019(Xem: 5790)
Trước hiện tình Việt Nam đang ngày càng trở nên bất an dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam
26/04/2018(Xem: 7468)
Trong địa bàn Nam California, nơi “tạm cư” của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia luôn có những sinh hoạt gần như liên tục
09/02/2017(Xem: 5839)
Vì “bản doanh” đặt trong địa bàn của Nam California, nên Tổng Hội CSQG, Hội CSQG Nam Cali cũng như hầu hết các Hội Đoàn khác
31/08/2016(Xem: 6319)
Ngoài những yêu cầu đến các Hội địa phương, trong những dịp lễ hoặc kỷ niệm như các ngày Tất, Tân Niên hoặc ngày Cảnh Sát Quốc Gia hàng năm
15/08/2016(Xem: 6086)
Ban Điều Hành Tổng Hội hiện nay hầu hết là những chiến hữu đã có một thời sinh hoạt trong Hội CSQG Nam Cali, ......
22/03/2014(Xem: 15678)
Sau mỗi nhiệm kỳ được quy định theo Nội Quy Tổng Hội, đều phải tổ chức Đại Hội để bầu lại các chức vụ
21/03/2014(Xem: 16956)
Sau hơn mười ba năm thành lập đến nay, sau nhiều dịp được đi đến các Hội địa phương, Tổng Hội rất vui mừng, dù phải sống xa quê hương, ...
21/03/2014(Xem: 16876)
Năm 2012, không riêng gì các Hội Đoàn của các Quân Binh Chủng, trong gia đình của Cảnh Sát Quốc Gia tại các địa phương cũng luôn bận rộn
20/03/2014(Xem: 13863)
Khi Phượng Hoàng này đến tay quý vị, là dấu mốc mười bốn năm sự hình thành một đơn vị được gọi là Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH