02/03/2019(Xem: 3605)
Lúc 11:00am trưa ngày 04 tháng 03 năm 2018, tại nhà hàng Phú lâm, gia đình Cảnh Sát Quốc Gia bắc California
25/02/2019(Xem: 3229)
I- TÂN NIÊN CSQG NĂM 2017 Hàng năm 3 lực lượng CSQG gồm: Hội Ái Hữu Lưc lượng CSQG, Quỹ Tương Tế CSQG và Hội Ái Hữu Học Viện CSQG Bắc Cali tổ chức mừng ngày Tân niên
14/02/2017(Xem: 4690)
1) TÂN NIÊN LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUỐC GIA BẮC CALI: Trưa ngày 21 tháng 02 năm 2016, tại nhà hàng Phú lâm, 3 tổ chức Cảnh Sát Bắc California gồm
17/08/2016(Xem: 4936)
1.TÂN NIÊN HỘI NGỘ: Được tổ chức vào lúc 12 giờ chủ nhật ngày 01 tháng 03 năm 2015, tại nhà hàng Phú Lâm
17/08/2016(Xem: 4569)
1-TIỆC HỘI NGỘ MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ Như thông lệ hàng năm, Gia đình Lực Lượng CSQG Bắc Cali gồm Hội Ái Hữu LL/CSQG, Qũy Tương Tế CSQG và Hội Cựu SVSQ Học Viện..
16/08/2016(Xem: 4359)
Gia đình Lực Lượng CSQG Bắc Cali gồm Hội Ái Hữu LL/CSQG, Qũy Tương Tế CSQG và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG
16/08/2016(Xem: 4569)
Gia đình Lực Lượng CSQG Bắc Cali gồm Hội Ái Hữu LL/CSQG, Qũy Tương Tế CSQG và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG
08/04/2014(Xem: 8461)
THÔNG BÁO: Thành phần nhân sự ...
03/04/2014(Xem: 10047)
Vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 20 tháng 2 năm 2011, Hội Ái Hữu LL/CSQG Bắc CA, Quỹ Tương Tế CSQG & Thân Hữu và ..