04/03/2019(Xem: 3175)
1/- Lễ Tảo Mộ tại Nghĩa Trang CSQG/VNCH: Như thông lệ hằng năm, trước ngày Tết, Hội đã tổ chức Ngày Tảo Mộ để thăm viếng mộ phần của các chiến hữu CSQG/VNCH
15/02/2017(Xem: 5091)
Nhận thức rằng duy trì sinh hoạt đối nội cũng như đối ngoại là phương cách kết nối tình cảm, duy trì sức mạnh của Hội và tiếng nói chung của Người Việt Quốc Gia
29/08/2016(Xem: 4605)
Ngày 7 tháng 6 năm 2015, Hội Cựu Cảnh sát Quốc gia Nam Texas đã long trọng tổ chức NGÀY TRUYỀN THỐNG CẢNH SÁT tại Thành phố Houston
29/08/2016(Xem: 4483)
1) TẤT NIÊN MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014: Theo thông lệ hàng năm, Hội Ái Hữu CSQG Houston đều có tổ chức Tất Niê
29/08/2016(Xem: 4278)
1) LỄ KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CẢNH SÁT QUỐC GIA Ngày 9/6/2013, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam Texas đã tổ chức
29/08/2016(Xem: 4274)
Ngày Truyền Thống CSQG 1 tháng 6 đã được Hội tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2012
03/04/2014(Xem: 7268)
Trong nội bộ Hội Cảnh sát Quốc Gia Houston, mỗi năm có hai ngày lễ: Ngày Tất Niên Hội Ngộ và