09/02/2017(Xem: 1762)
Lại nói về Orlando, một thành phố du lịch hiền hòa thu hút hang triệu người trên khắp năm châu hàng năm về đây nghỉ hè
30/08/2016(Xem: 1673)
Hội Orlando nằm miền cực Đông Nam nước Mỹ, một thành phố ai tới đây cũng để lại sau lưng những lo toan
30/08/2016(Xem: 1551)
Sau gần 20 năm Hội Ái Hữu CSQG/Orlando vẫn luôn sát cánh với Cộng Đồng người Việt Quốc Gia
30/08/2016(Xem: 1664)
Khi trời vào Thu ở xứ Mỹ này thì ai cũng biết là một năm nữa sẽ qua đi. Orlando của Florida quanh năm nắng ấm,
03/04/2014(Xem: 4262)
1) Chào cờ đầu năm 2011: Theo thông lệ hàng năm, các Hội đoàn trong vùng Orlando đều tham dự lễ chào cờ
29/01/2010(Xem: 9769)
Như thường lệ, những ngày cuối năm