16/02/2017(Xem: 1885)
Năm 2016 tổng kết lại những hoạt động của LH/ÂC với sự cố gắng tham gia những hội họp
31/08/2016(Xem: 1543)
Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Âu Châu được thành lập đến nay đã hơn 10 năm
31/08/2016(Xem: 1366)
Lễ Tưởng Niệm 29 Năm Anh Hùng Trần Văn Bá Ngày 4- 01-2014, BCH/LiênHội CSQG đã cùng nhiều hội đoàn, đoàn thể
31/08/2016(Xem: 1466)
Hiện nay, Liên Hội CSQG Âu Châu đang ngày càng được nhiều chiến hữu và gia đình CSQG định cư tại Âu Châu quan tâm và tham gia
31/08/2016(Xem: 1160)
Trong năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế, tài chánh tại Liên Âu nói chung còn nhiều khó khăn
04/04/2014(Xem: 4173)
BẦU BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI CSQG/VNCH/ÂU CHÂU (Nhiệm Kỳ 2011 – 2014