18/03/2014(Xem: 7637)
Khối Cảnh Sát Dã Chiến trực thuộc Bộ Tư lệnh CSQG/VNCH. Riêng tại Sài gòn có hai biệt đoàn 222 và biệt đoàn 5
10/01/2010(Xem: 15159)
Công Tác Của Cảnh Sát Đặc Biệt Cấp Tỉnh, Thị Xã (F. ĐB) Có Liên Quan Đến Chương Trình Phượng Hoàng
08/01/2010(Xem: 18509)
Nói đến ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa,nhiều người chỉ hiểu một cách đại khái
04/01/2010(Xem: 14771)
Tin do đài BBC phổ biến sau cuộc Hội Thảo về TÌNH BÁO TRONG CHIẾN TRANH tại Trung Tâm ...
02/01/2010(Xem: 18022)
Trong phần tổng quát, nói về sự hình thành và tổ chức của Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa,