VỀ ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 12

16/06/20198:19 CH(Xem: 14456)
VỀ ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 12
 
                                                                      TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
                                                                 Federation of South Vietnam Police Associations
                                                          9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
                                                                          Tel :  (714)642.3553  &   (714)230.9602
                                                           E.mail : anquantran@socal.rr.com &  nguutphan7592@yahoo.com
                                                                                           -- o0o –
                                                                                                                  Little Sàigòn ngày 12 tháng 6 năm 2019
                                                                                                                                                Số: .104./TH.CSQG
                                                                       THÔNG BÁO
                                                             Về Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH KỲ 12

               Kính gởi:    - Quý Niên Trưởng - Quý Chiến Hữu CSQG

                          (Trong HĐ Cố Vấn - HĐ Quản Trị - HĐ Chấp Hành)
                               - Cùng toàn thể Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG tại hải ngoại    
    Sau 11 kỳ Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh, dưới sự điều hành của Niên Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội H.O Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH được sự trợ giúp của anh, chị em Cựu Chiến Sĩ khắp nơi, trong đó có gia đình CSQG chúng ta, đã đem lại những kết quả đáng khích lệ.
    Sau khi NT.Hạnh Nhơn mãn phần năm 2017, đến năm 2018, người tiếp nối nhiệm vụ là CH. Nguyễn Thanh Thủy, Cựu Biệt Đội Trưởng Thiên Nga của Lực Lượng CSQG, đã và đang gặp nhiều khó khăn, từ nhân sự cho đến phương tiện, mà hiện đang chuẩn bị cho Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh Kỳ 12 vào ngày 21 tháng 7 năm 2019 sắp tới.
    Vì trách nhiệm chung trong việc trợ giúp Thương Phế Binh nơi quê nhà mà cũng là dịp để yểm trợ cho một Chiến Hữu chúng ta, Tổng Hội xin các nơi nhận, hãy phổ biến rộng rãi đến các Chiến Hữu và Thân Hữu, để quyên góp và tổng số sẽ được trao cho Hội H.O trong ngày Đại Nhạc Hội nêu trên.
    Chi phiếu xin đề: ĐNH CÁM ƠN ANH KỲ 12 và gởi về địa chỉ của Tổng Hội (có trên letterhead).
    Xin các nơi nhận chuyển về Tổng hội số tiền nhận được, trước ngày 15 tháng 7 năm 2019.
         Trân trọng.
                                                                                                                             TM.TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA
                                                                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                            TRẦN QUAN AN
                                                                                                                  


 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn