THÔNG BÁO ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2020

03/08/201911:37 CH(Xem: 61080)
THÔNG BÁO ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2020
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
(The Federation of South VietNam Police Associations)
BAN BIÊN TẬP  ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG
9565 Mc.FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
                                                                 -- o0o –

                                                                                                  Westminster, ngày 02 tháng 8 năm 2019
                                                                                                                               Số :. 105./ TH.CSQG
                 Nơi nhận :    - Các Hội và Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia
                                     - Các Đại Diện Tổng Hội.
                                     - Cùng toàn thể Niên Trưởng và Chiến Hữu CSQG
                Đồng kính gởi :   Hội Đồng Cố Vấn – Hội Đồng Quản Trị
    
    Trích yếu : V/v thời hạn gởi bài vở, tin tức và hình ảnh sinh hoạt của địa phương cho Đặc San Phượng Hoàng Xuân Canh Tý 2020.
          Đặc San Phượng Hoàng năm Canh Tý 2020, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội dễ dàng quyết định ngày tổ chức những buổi họp mặt Tất Niên hoặc Tân Niên Âm lịch, xin các nơi nhận:
          1) Phổ biến rộng rãi đến tất cả các Chiến hữu để đóng góp bài vở cho Đặc San. Bài được viết dưới mọi đề tài và mọi thể loại: văn, thơ, nhạc, ký sự .v.v…, nhưng tốt nhất là những đề tài viết về Lực Lượng và con người CSQG, từ trước và sau tháng 4 năm 1975.... cho đến hôm nay.
         2) Sau hơn 44 năm, chúng ta vẫn luôn nhớ tới những kỹ niệm một thời của người Chiến Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc. Từ lâu nay, Đặc San Phượng Hoàng luôn là môi trường để mọi người có thể ghi lại những kỹ niệm đó.
         3) Bài vở, tin tức và hình ảnh sinh hoạt, thành phần Ban Chấp Hành,  mẫu quảng cáo v.v...có thể gởi trực tiếp cho Tổng Hội hoặc tập trung tại các Hội, Liên Hội ở địa phương để gởi sau.
         4) - a/ Thời hạn chót để gởi về Tổng Hội là ngày 11 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng 10 năm Kỷ Hợi)
             - b/ Khi gởi bài hoặc tài liệu về cho Tổng hội, xin các Hội và Liên Hội cho biết số lượng Đặc San cần được phân phối hầu tiện việc in ấn.
        5) Để dễ dàng cho Ban Biên Tập và tránh những sự sửa chữa ngoài ý muốn, xin quý Chiến Hữu nên gởi bài qua E.mail hoặc được đánh máy và save trong những USB hay CD để gởi (tuy nhiên những Chiến Hữu không có điều kiện đánh máy, Tổng Hội vẫn sẽ phải giúp với những bản viết tay như mọi năm).
     Có thể gởi bằng:
    a) Bưu điện:  Tổng Hội CSQG:  9565 Mc Fadden Ave - Westminster CA 92683
    b) E.mail :   * anquantran@socal.rr.com   *  nguutphan7592@yahoo.com  
             * toan_nhu91@yahoo.com
     Rất mong quý Niên Trưởng, cùng quý Chiến Hữu khắp nơi hết lòng hỗ trợ và hợp tác với Tổng Hội.    
               Trân trọng.
                                                                                          TM. TỔNG HỘI CSQG/VNCH
                                                                                               TỔNG HỘI TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                 PHAN TẤN NGƯU   
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn