DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG 2020

26/01/20209:22 CH(Xem: 11936)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS PHƯỢNG HOÀNG 2020
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS/ PH 2020

- Hồ Văn Hải (SC)                30.
- Lê Văn Trương                  30.
- Nguyễn Phát Vinh (CAN)    50.
- Võ Minh Lý                        40.
- Trần Ngọc Thạch (KS)        30.
- Lê Văn Ngôn (TX)              50.
- Nguyễn Hữu Hải (OR)      51.35
- Nguyễn Ngọc Tiến              50.
- Đỗ Kim Sương                  20.
- Lê Quang Dật                   30.
- Nguyễn Văn Hùng             20.
- Phạm Thanh Phong           50.
- Trần Thị Lan                     20.
- Võ Công Văn                    30.
- Phạm Viết Giá                    20.
- Trương Công Thạnh           20.
- Phan Văn Bàn                   25.
- Bùi Bá Dành                       30.
- Nguyễn Văn Chương           20.
- Nguyễn Ngọc Đá                 30.
- Đỗ Xuân Đào                     30.
- Võ Văn Nho                     20.
- Phùng Sáu Sửu                 30.
- Nguyễn Văn Ngọc            20.
- Nguyễn Thị Thu Vân        20.
- Cao Ngọc Diêu                 20.
- Vũ Anh Tuấn                   50.
- Nguyễn Văn Sết              30.
- Tạ Văn Tám (CT)           100.
- Nguyễn Thị Miên               20.
- Trần Ngọc Trợ                 20.
- Bùi thị Mai Loan              100.
- Nguyễn Tùng Cương        50.  
- Diệp Bảo Trí                      10.
- Hoàng Văn Tòng                25.
- Trần Hữu Hiển                   20.
- Trần Văn Trạng (NY)          50.
- Văn Hiệp Vân+Thủy           50.
- Nguyễn To                        50.
- Trần Văn Bửu                    15.
- Phan Cảnh Ngưu (GA)        30.
- Lê Chí Hùng            20.
- Lê Văn Trương            40.
- Võ Long (NV)            50.
- Hồ Công Tú            50.
- Nguyễn Kim Lộc (IL)        50.
- Nguyễn Văn Sáu (MO)             100.
- Đỗ Tấn Thuần            50.
- Trần Quang Tố            40.
- Liên Đệ                35.
- Phạm Bá Nhạc            60.
- Hà Xuân Thiết (MA)             100.
- Đỗ Thức Viêm            20.
- Trần Lộc (HI)            50.
- Liêu Văn Tiều            10.
- Phạm Hoài Dĩnh            30.
- Nguyễn Văn Don            30.
- Bà Lý Minh Khánh             100.
- Phan Đại Quang (MI)        30.
- Nguyễn Văn Bằng (TX)        50.
- Lê Minh Dũng            50.
- Nguyễn Văn Trình                 100.
- Phan Văn Ken (GA)             200.
- Nguyễn Quốc Phong         50.
- Lê Bảo                30.
- Nguyễn Trọng Trí            20.
- Ngô Văn Thu            40.
- Hội CSQG San Diego             250.
- Nguyễn Ngọc Lang        40.
- Lê Văn Khiêm (LA)        30.
- Võ Ngọc Mai (SD)            50.
- Đinh Sơn Tuyền (PA)        60.
- Trần Nguyên Lương (WI)        35. (chưa vào danh sách 2020)
- Chị Kim Khuyến                  100.
    ---------------------------------------
    Tổng cộng    =       3.341$35
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn