16/06/2019(Xem: 1828)
Sau 11 kỳ Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh, dưới sự điều hành của Niên Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ....
04/04/2019(Xem: 2866)
Đầu năm 1975 Cộng sản đã mở nhiều đợt tấn công các tỉnh miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần
03/04/2019(Xem: 3337)
DANH SÁCH NHỮNG "ANH HÙNG TỬ - KHÍ HÙNG BẤT TỬ"
02/04/2019(Xem: 6875)
Danh sách này chỉ ghi nhận một phần những Chiến Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia bị chết trong các trại tù từ Nam ra Bắc, trong khi còn nhiều anh, chị em bị bắt, bị thủ tiêu....
01/03/2019(Xem: 3312)
Khoảng 10:30 sáng chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 1975. Trên hệ thống truyền tin của đơn vị (Bộ chỉ huy CSQG Quận 8 Sài gòn),
28/02/2019(Xem: 2038)
Người lính trẻ của Việt Nam Công Hoà nhập ngũ vào đầu năm 1975 trước khi miền Nam sụp đổ nếu còn sống sót đến hôm nay ....
03/08/2019(Xem: 1317)
Đặc San Phượng Hoàng năm Canh Tý 2020, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội dễ dàng quyết định ngày tổ chức....
27/02/2019(Xem: 5997)
- Hồ Văn Hải 30$00 - Nguyễn Văn Đức (IA) 50. - Tạ Văn Tám (CT) 100.
27/02/2019(Xem: 1812)
Tổng Hội được thông báo, nhân dịp họp mặt Tất Niên mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tổ chức vào ngày 27 tháng 1 năm 2019 tại Thành Phố Houston,...
27/02/2019(Xem: 1600)
Trong cuộc họp nội bộ của Hội Cảnh Sát Quốc Gia NSW (Úc Châu), Chiến Hữu đã được các Niên trưởng và Chiến Hữu CSQG .....
03/08/2019(Xem: 1317)
Đặc San Phượng Hoàng năm Canh Tý 2020, đang được chuẩn bị thực hiện và phát hành như mọi năm. Để cho các Hội, Liên Hội dễ dàng quyết định ngày tổ chức....
16/06/2019(Xem: 1828)
Sau 11 kỳ Đại Nhạc Hội Cám ơn Anh, dưới sự điều hành của Niên Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ....
27/02/2019(Xem: 5997)
- Hồ Văn Hải 30$00 - Nguyễn Văn Đức (IA) 50. - Tạ Văn Tám (CT) 100.
28/02/2019(Xem: 1020)
Theo Nội Qui Tổng Hội CSQG, năm 2018 Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành đã hết nhiệm kỳ (3 năm) nên Tổng Hội phải tổ chức Đại Hội để bầu lại 2 vị Chủ Tịch của .....
28/02/2019(Xem: 1242)
Trước hiện tình Việt Nam đang ngày càng trở nên bất an dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam
26/04/2018(Xem: 3154)
Trong địa bàn Nam California, nơi “tạm cư” của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia luôn có những sinh hoạt gần như liên tục
04/04/2019(Xem: 2866)
Đầu năm 1975 Cộng sản đã mở nhiều đợt tấn công các tỉnh miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần
03/04/2019(Xem: 3337)
DANH SÁCH NHỮNG "ANH HÙNG TỬ - KHÍ HÙNG BẤT TỬ"
02/04/2019(Xem: 6875)
Danh sách này chỉ ghi nhận một phần những Chiến Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia bị chết trong các trại tù từ Nam ra Bắc, trong khi còn nhiều anh, chị em bị bắt, bị thủ tiêu....
01/03/2019(Xem: 2659)
Phòng Điều Tra Ma Túy (ĐTMT) thuộc Sở Tình Báo Điều Tra Tư Pháp, Khối Tư Pháp, Bộ Tư Lệnh CSQG có trách nhiệm điều tra những vụ vi phạm luật lệ ma túy quốc gia và quốc tế.